WAT ALS...ER NOG 100 EXTRA REDENEN ZIJN OM MET SWEEP AAN DE SLAG TE GAAN?

SWEEP heeft impact op zo’n 32 lesuren per week

Jongeren brengen gemiddeld 32 lesuren per week op school door. Meer dan de helft van die tijd brengen ze zittend door. Daarbij komt ook nog eens dat minder dan 20% van de jongeren dagelijks minstens een uur beweegt. Verontrustende cijfers, want voldoende beweging levert heel wat op: het draagt bij tot betere schoolresultaten, het bevordert de sociale vaardigheden en het zorgt ervoor dat jongeren zich beter in hun vel voelen. En juist omdat je op school alle jongeren bereikt, ook diegenen met minder beweegkansen, kan je als school je steentje bijdragen door dit thema hoog op de agenda te plaatsen. SWEEP helpt jou om je leerlingen voor te stellen aan een actieve en gezonde leefstijl, zoals weergegeven in de bewegingsdriehoek.

Weet jij hoe een gezonde en actieve leefstijl eruitziet? Hoeveel je best beweegt en hoe lang je leerlingen mogen stilzitten? Waarom bewegen gezond is – en lang stilzitten niet? Check hier de feiten.

SWEEP is gemaakt voor én door leerkrachten en jongeren

SWEEP werd samen met leerlingen en leerkrachten ontwikkeld. Het resultaat? Een weldoordacht project met een luik voor leerkrachten en een luik voor jongeren, waarbij we extra aandacht gaven aan jongeren die hoge drempels tot bewegen ervaren (bijvoorbeeld: meisjes, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, oudere jongeren, jongeren in arbeidsfinaliteit richtingen).
SWEEP is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en Departement Zorg, Sport Vlaanderen, MOEV en Departement Onderwijs en Vorming. In 2022 werd SWEEP bij jongeren en leerkrachten getest en pasten we het concept aan op basis van de resultaten om in 2023 met een nog betere versie naar buiten te kunnen komen.

SWEEP brengt sleutelcompetenties in beweging

Met SWEEP zet je in op tal van sleutelcompetenties. Zo draag je onder andere bij aan het opbouwen, onderhouden en versterken van een gezonde en actieve leefstijl (Sleutelcompetentie Lichamelijke en geestelijke gezondheid). Daarnaast stelt het jouw leerlingen in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van bewegingstussendoortjes (Sleutelcompetentie Sociaal-relationele competenties). Verder geeft het jouw leerlingen de kans om burgerschapscompetenties te ontwikkelen door zich te engageren om anderen in beweging te zetten (Sleutelcompetentie Burgerschap). Andere sleutelcompetenties waarbij SWEEP je helpt, zijn afhankelijk van de acties die je inplant en de uitdagingen die je aangaat.

Geprikkeld om aan de slag te gaan? Laat je inspireren!

SWEEP helpt het beleid op leerlingenbegeleiding vooruit

Sinds 1 september 2018 is het gezondheidsbeleid een essentieel onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding. SWEEP is een aantrekkelijk, kant-en-klaar project voor leerkrachten en hun leerlingen, dat inzet op een beleid rond meer beweging en minder lang stilzitten op school. SWEEP volgt de visie van kadermethodiek Gezonde School’: deze promoot geen losse acties, want op lange termijn leveren die weinig op. Maak daarom van SWEEP geen eenmalige actie, maar een goede gewoonte!

Check hoe je als school in 7 stappen kan evolueren naar een kwaliteitsvol en samenhangend beleid rond meer bewegen en minder lang stilzitten.

En reden 5 tot 100?

Daarvoor laten we jou en jouw collega’s aan het woord. Wil jij je ervaringen met ons delen? Stuur dan zeker een mailtje naar info@​gezondleven.​be.