Privacyverklaring

Privacy op Sweep

Anoniem gebruik van sweep​.be

Je kunt de website van Sweep bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent en zonder enige informatie over jezelf in te voeren.

Wie zit er achter Sweep?

Sweep is een samenwerking tussen:

 • VZW Vlaams Instituut Gezond Leven, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Laken, ondernemingsnummer 0445736 279.
 • Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0248142 826.
 • MOEV, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0426675 086.

Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor wat er met jouw gegevens in het kader van het gebruik van de website en de aanmaak van een account gebeurt.

Zij worden hierna gezamenlijk Sweep’ genoemd.

Welke gegevens houden we bij?

Registratie op Sweep​.be ―

Op Sweep​.be kan je je registeren door een account (login) aan te maken als je tussen 12 en 18 jaar oud bent of als je leerkracht bent.
Daarvoor verzamelen we volgende gegevens:
Van jongeren:

 • Jouw naam en voornaam
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw postcode
 • Jouw e‑mailadres
 • Jouw voorkeuren wanneer je het vragenlijstje invult 
 • Het e‑mailadres van één van jouw ouders wanneer je jonger bent dan 13 jaar, zodat zij toestemming kunnen geven voor de aanmaak van je account.

Van leerkrachten secundair onderwijs en andere leden van het schoolteam:

 • Jouw naam en voornaam
 • Jouw e‑mailadres
 • Jouw school en de postcode van jouw school
 • Jouw voorkeuren wanneer je het vragenlijstje invult.

Door een account te maken kun je de volgende dingen doen op Sweep​.be:

 • Je kan standaard de content zien die matcht met je eigen profiel én wat er nieuw werd toegevoegd sinds je vorige bezoek.
 • Je kunt anoniem de content liken die je leuk vind.
 • Je kunt anoniem aanduiden of je aan de slag ging met de content.
 • Je kunt je gelikete content en de content de content waarmee je aan de slag ging gemakkelijk terugvinden.

Sweep is een website met een luik speciaal voor jongeren. De informatie in het luik voor jongeren is geschikt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en is bedoeld om jongeren te helpen. Enkel als je jonger bent dan 13 jaar moet je in het kader van de privacywetgeving toestemming vragen aan je ouders om een account op Sweep aan te maken. Sweep heeft ook een luik speciaal voor leerkrachten. De informatie in het luik voor leerkrachten is geschikt voor leerkrachten secundair onderwijs en andere leden van het schoolteam.

Met je e‑mail adres kan je een account aanmaken op Sweep. Je kiest een gebruikersnaam en eigen wachtwoord waarmee je telkens opnieuw kunt inloggen. Je e‑mailadres vragen we zodat je bijvoorbeeld je wachtwoord via mail kunt herstellen. 

We bewaren de gegevens op een speciale server, die zeer goed beveiligd is. Ben je niet meer actief op Sweep? Dan worden je gegevens nog maximum twee jaar bewaard voor ze verwijderd worden.

Cookies -

Op Sweep​.be worden cookies gebruikt om jouw online ervaringen te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop deze website werkt. Zo kunnen we de website nog beter maken.

Meer informatie over ons beleid rond cookies kan je hier bekijken.

Wat doen we met jouw gegevens?

Jou helpen ―

De voorkeuren die je aanklikt in het Sweep-vragenlijstje worden in de eerste plaats gebruikt om jou content aan te bieden die bij jouw profiel past. 

De informatie die we bewaren, is maar toegankelijk voor een paar personen die werken voor Sweep. Zij behandelen alle gegevens steeds vertrouwelijk. Ze kunnen je antwoorden op de vragen in het vragenlijstje, de gelikete content en de content waarmee je aan de slag ging gebruiken om Sweep te verbeteren. Hierbij wordt alles steeds vertrouwelijk verwerkt.

De gegevens die je ingeeft op Sweep, houden we geheim. We maken je gegevens niet openbaar en geven ze ook niet door aan anderen. Enkel onze ICT-leverancier die de website voor ons host heeft ook toegang tot de gegevens om de website te onderhouden. We zullen je gegevens niet misbruiken.

Als je ons mailt, gebruiken wij hetzelfde mailadres om jou een antwoord te sturen.

Onderzoek ―

Sweep maakt elk jaar een verslag waarin we schrijven hoeveel personen gebruik maken van de website, welke content geliket werd, met welke content men aan de slag ging, hoe ze op Sweep terecht komen, enz. In dit verslag worden geen persoonsgegevens (zoals naam, mailadres, …) gebruikt.

Welke rechten heb je?

Op Sweep blijf je de baas over je eigen gegevens. Je hebt daarom enkele rechten die je kan gebruiken. Zo kan je:

 • Jouw gegevens inzien: om te kijken welke persoonsgegevens Sweep over jou bijhoudt en eventueel een kopie te vragen.
 • Jouw gegevens aanpassen: Om Sweep bv. te laten weten dat je een ander e‑mailadres hebt.
 • Jouw gegevens laten verwijderen: om Sweep te laten weten dat je niet langer wil dat Sweep jouw gegevens bijhoudt.
 • Het gebruik van jouw gegevens beperken: dit kan enkel in wettelijk bepaalde, specifieke gevallen.
 • Jouw gegevens laten overdragen aan een andere organisatie: dit gebeurt op zo’n manier dat een computer bij de andere organisatie deze gegevens kan lezen. 

Dit kan je allemaal doen door een mailtje sturen naar dpo@​gezondleven.​be.

Met wie delen we jouw gegevens?

Sweep probeert jouw gegevens met zo weinig mogelijk partijen te delen, maar dit kan in bepaalde gevallen wel gebeuren.

Sweep werkt voor het maken van de website en het verzamelen van jouw gegevens samen met een apart bedrijf. Dit bedrijf is een betrouwbare partner, waarmee Sweep de nodige contracten heeft gesloten. Daardoor mag het bedrijf dat de website maakt niets doen met jouw gegevens, tenzij Sweep hen daartoe de opdracht geeft. Zo weet je zeker dat je de controle behoudt over jouw gegevens.

Ook wanneer er een wettelijke verplichting is om jouw gegevens te delen, zal Sweep daaraan moeten voldoen.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Sweep doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en wijziging. Ook wil Sweep niet dat jouw gegevens worden verspreid of ingekeken door hackers of andere mensen die hier helemaal geen recht op hebben.

Daarom neemt Sweep alle mogelijke maatregelen om jouw gegevens af te schermen. We zorgen dus alvast voor de nodige beveiliging op technisch vlak. Daarnaast kijkt Sweep ook na wie er toegang heeft en zorgen we ervoor dat medewerkers aan het project jouw privacy en de veiligheid van jouw gegevens respecteren en dat ze vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

Vragen over privacy op Sweep? ―

Heb je vragen over het gebruik van jouw gegevens op Sweep, of over de privacy-voorwaarden?

Dan kan je contact opnemen met de persoon die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens bij elk van de partners van Sweep. Deze persoon waakt over jouw privacy:

Vlaams Instituut Gezond Leven via dpo@​gezondleven.​be.

Sport Vlaanderen via privacy@​sportvlaanderen.​be.

MOEV via dpo@​moev.​be.

Wij hopen dat je het volgende niet snel zal nodig hebben. Maar als je wil, kan je te allen tijden een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens of in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we je u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.