Wat alsje zou deelnemen aan SWEEP?

Ben jij leerkracht in het secundair? En zoek jij manieren om meer tijd en inspiratie te vinden om je leerlingen in actie te krijgen, hen hiervoor te motiveren — én ook nog eens je leerplandoelstellingen te halen? Je bent niet alleen.

SWEEP helpt jou om meer schwung en beweging te brengen in je lessen, de pauzes, de verplaatsingen en voor en na de schooluren.

Meer bewegen tijdens de schooldag heeft een positieve impact op de fysieke gezondheid, maar ook op schoolresultaten, concentratie en mentaal welbevinden.’

Hey leerkracht!
Hoe werkt het?

Een wiskundeles in de buitenlucht, een uitstap met de fiets of les volgen aan statafels: het zijn maar enkele voorbeelden van acties die jij als leerkracht kan ondernemen om je leerlingen meer te doen bewegen.

Beweging brengt tenslotte zoveel meer moois mee voor je leerlingen dan je initieel zou denken. Denk maar aan een vlottere sociale of emotionele ontwikkeling, betere prestaties in de klas of de verbetering van hun eigen ecologische impact, bijvoorbeeld.

Daarom zet SWEEP je op weg met sterk lesmateriaal, haalbare tips en tricks en concrete actieboxen, die perfect in te zetten zijn in het vak/​de vakken die je geeft. Of je nu leerkracht biologie, elektronica, godsdienst of muziek bent, met SWEEP zet jij nieuwe acties op poten die je perfect kan afstemmen op jouw eigen voorkeuren, mogelijkheden en interesses. Geprikkeld door SWEEP? Ontdek hoe we jou helpen!

Ontdek alle inspiratie!

#SWEEPmee

Zij gingen met Sweep aan de slag!

Het past in de leefwereld van de leerlingen

— Leerkracht pilootproject

Als leerlingbegeleider en leerkracht Flexitijd ben ik steeds op zoek naar actieve en alternatieve werkvormen om met jongeren aan de slag te gaan om hun interesses en talenten aan te wakkeren en hen een breder gevoel op leren en school te geven

— Leerkracht pilootproject

De informatie is duidelijk opgebouwd met goede voorbeelden ter ondersteuning

— Leerkracht pilootproject

Gebruiksvriendelijke tools, direct toepasbaar

— Leerkracht pilootproject

De thema's horen bij wie ik ben

— Leerkracht pilootproject

Wat als…

Er nog 100 extra redenen zijn om met Sweep aan de slag te gaan?

SWEEP heeft impact op zo’n 32 lesuren per week

Jongeren brengen gemiddeld 32 lesuren per week op school door. Meer dan de helft van die tijd brengen ze zittend door. Daarbij komt ook nog eens dat minder dan 20% van de jongeren dagelijks minstens een uur beweegt. Verontrustende cijfers, want voldoende beweging levert heel wat op: het draagt bij tot betere schoolresultaten, het bevordert de sociale vaardigheden en het zorgt ervoor dat jongeren zich beter in hun vel voelen. En juist omdat je op school alle jongeren bereikt, ook diegenen met minder beweegkansen, kan je als school je steentje bijdragen door dit thema hoog op de agenda te plaatsen. SWEEP helpt jou om je leerlingen voor te stellen aan een actieve en gezonde leefstijl, zoals weergegeven in de bewegingsdriehoek.

Ontdek alle redenen!

SWEEP op schoolniveau

Wil je nog een stapje verder gaan? Schud de school, leerlingen en ouders wakker, zet samen met SWEEP je schouders onder beweging op school’ — en til de werking van je school rond minder lang stilzitten en meer bewegen naar een hoger niveau. 
Engageer je school