Wat alsER NOG 100 EXTRA REDENEN ZIJN OM MET SWEEP AAN DE SLAG TE GAAN?

SWEEP heeft impact op zo’n 32 lesuren per week

Jongeren brengen gemiddeld 32 lesuren per week op school door. Meer dan de helft van die tijd brengen ze zittend door. Daarbij komt ook nog eens dat minder dan 20% van de jongeren dagelijks minstens een uur beweegt. Verontrustende cijfers, want voldoende beweging levert heel wat op: het draagt bij tot betere schoolresultaten, het bevordert de sociale vaardigheden en het zorgt ervoor dat jongeren zich beter in hun vel voelen. En juist omdat je op school alle jongeren bereikt, ook diegenen met minder beweegkansen, kan je als school je steentje bijdragen door dit thema hoog op de agenda te plaatsen. SWEEP helpt jou om je leerlingen voor te stellen aan een actieve en gezonde leefstijl, zoals weergegeven in de bewegingsdriehoek.

Weet jij hoe een gezonde en actieve leefstijl eruitziet? Hoeveel je best beweegt en hoe lang je leerlingen mogen stilzitten? Waarom bewegen gezond is – en lang stilzitten niet? Check hier de feiten.

SWEEP is gemaakt voor én door leerkrachten en jongeren

SWEEP werd samen met leerlingen en leerkrachten ontwikkeld. Het resultaat? Een weldoordacht project met een luik voor leerkrachten en een luik voor jongeren, waarbij we extra aandacht gaven aan jongeren die hoge drempels tot bewegen ervaren (bijvoorbeeld: meisjes, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, oudere jongeren, jongeren in arbeidsfinaliteit richtingen).
SWEEP is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en Departement Zorg, Sport Vlaanderen, MOEV en Departement Onderwijs en Vorming. In 2022 testen we SWEEP bij jongeren en leerkrachten en passen we het concept aan op basis van de resultaten, zodat we in 2023 met een nog betere versie naar buiten kunnen komen.

SWEEP brengt sleutelcompetenties in beweging

Met SWEEP zet je in op tal van sleutelcompetenties. Zo draag je onder andere bij aan het opbouwen, onderhouden en versterken van een gezonde en actieve leefstijl (Sleutelcompetentie Lichamelijke en geestelijke gezondheid). Daarnaast stelt het jouw leerlingen in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van bewegingstussendoortjes (Sleutelcompetentie Sociaal-relationele competenties). Verder geeft het jouw leerlingen de kans om burgerschapscompetenties te ontwikkelen door zich te engageren om anderen in beweging te zetten (Sleutelcompetentie Burgerschap). Andere sleutelcompetenties waarbij SWEEP je helpt, zijn afhankelijk van de acties die je inplant en de uitdagingen die je aangaat.

Geprikkeld om aan de slag te gaan? Laat je inspireren!

SWEEP helpt het beleid op leerlingenbegeleiding vooruit

Sinds 1 september 2018 is het gezondheidsbeleid een essentieel onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding. SWEEP is een aantrekkelijk, kant-en-klaar project voor leerkrachten en hun leerlingen, dat inzet op een beleid rond meer beweging en minder lang stilzitten op school. SWEEP volgt de visie van kadermethodiek Gezonde School’: deze promoot geen losse acties, want op lange termijn leveren die weinig op. Maak daarom van SWEEP geen eenmalige actie, maar een goede gewoonte!

Check hoe je als school in 7 stappen kan evolueren naar een kwaliteitsvol en samenhangend beleid rond meer bewegen en minder lang stilzitten.

En reden 5 tot 100?

Daarvoor laten we jou en jouw collega’s aan het woord. 2022 is hét jaar waarin we met SWEEP naar buiten komen. Maar dit doen we nog even enkel in provincie Antwerpen. Tijdens deze testperiode willen we van zoveel mogelijk leerkrachten en jongeren horen hoe ze SWEEP ervaren. Met deze feedback gaan wij dan terug aan de slag om in 2023 alle provincies te laten kennismaken met SWEEP.

Wil jij je ervaringen met ons delen? Stuur dan zeker een mailtje naar info@​gezondleven.​be.

Wat als

je van sweep een echt success kon maken?

Betrek jouw leerlingen

Heb je de vragenlijst ingevuld, ben je te weten gekomen welke thema’s bij jou passen en raakte je geïnspireerd?

Luister dan ook even naar je leerlingen, ga na of zij openstaan voor jouw ideeën en laat je prikkelen door hun creativiteit. Enkel met enthousiaste leerlingen zullen je acties slagen: zorg daarom voor een aanmoedigende sfeer, ruimte voor inspraak en algemene betrokkenheid. Tip: gebruik de kant-en-klare participatiemethodieken van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Betrek je collega’s

Gemotiveerde leerkrachten en andere trekkers, zoals de directie, de werkgroep gezondheid op school en leerkrachten L.O, kunnen een coachende rol innemen naar de klas- en vakleerkrachten toe. Heb je dus vragen, nood aan inspiratie of wil je even afstemmen rond de acties die je wil ondernemen? Zij zullen je zeker helpen. Weet ook dat je voor sommige acties onderhoudspersoneel en secretariaatsmedewerkers nodig hebt: om materiaal te voorzien, lokalen te reserveren,… Hun betrokkenheid en enthousiasme is onmisbaar om van jouw uitstekend idee een mooie praktijk te maken.

Zet SWEEP in de spotlight

Ga je aan de slag met SWEEP en de SWEEP-boxen? Super! Deel dan zeker het resultaat met andere leerkrachten en daag hen uit om hetzelfde te doen. Hang foto’s op in de leraarskamer, plaats een agendapunt over SWEEP op de vakvergadering of plaats een bericht op intranet of Smartschool. Zo inspireer je andere leerkrachten en overtuig je hen om ook met SWEEP aan de slag te gaan. Want welke leerkracht wil nu geen geconcentreerde leerlingen in de les die zich beter in hun vel voelen?

Breng SWEEP ook onder de aandacht van (toekomstige) leerlingen en hun ouders. Vertel hen over het project en breng SWEEP in beeld tijdens infomomenten, opendeurdagen, oudercontacten of evenementen. Plaats foto’s op de website, blog of nieuwsbrief van je school. Jouw motivatie en enthousiasme is broodnodig om iedereen op de kar te krijgen én zal bovendien het imago van je school ten goede komen.

Maak van SWEEP een goede gewoonte

Soms kunnen een aantal ideeën vrij snel en eenvoudig doorgevoerd worden. Start hiermee: quick wins geven snel motivatie (aan jou en je collega’s) om nieuwe stappen te ondernemen. Maar, eenmalige activiteiten hebben op lange termijn weinig effect: neem daarom SWEEP op in de dagelijkse werking van je klas of je school. Zo zijn de effecten duurzaam en blijven je inspanningen beloond. In zeven stappen evolueren naar een kwaliteitsvol en samenhangend beleid rond meer bewegen en minder lang stilzitten? Dat kan: lees er hier meer over.

Heb je een duwtje in de rug, advies, tips of meer inspiratie nodig? MOEV helpt je graag! Ontdek op deze pagina hoe je beroep kan doen op hun diensten.