Wat alsbewegen (graag) doet leren?

Is het geen tijd om het taboe te doorbreken dat stilzitten synoniem staat voor orde, structuur en concentratie — en dat beweging overeenstemt met chaos en onoplettendheid?

Confucius sprak ooit volgende wijze woorden: Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp’. En het is waar: hoe meer zintuigen bij leerprocessen betrokken zijn, hoe beter de leerstof blijft hangen. Zet daarom beweging in ter ondersteuning van het leren: om leerinhouden in te oefenen, te automatiseren, in het echt te ervaren of zichtbaar te maken.

En dit kan even goed buiten het lokaal: leren buiten de klasmuren is in veel opzichten anders dan leren in de klas. Het draagt bij tot het verbreden van de leefwereld van de leerlingen en het vergroot de kansen om talenten te ontwikkelen. Een surplus: leerlingen volgen erna geconcentreerder de les, zijn gemotiveerder en het verhoogt het welbevinden. Dat wil jij toch ook?

Wij helpen je alvast op weg

Switch it up

In plaats van het onderwerp naar de klas te halen, ga je met je leerlingen naar het onderwerp. Geef les op de speelplaats of in het park naast de school. Trek de natuur of de stad in, maak een studiewandeling in de omgeving, … Neem zeker een kijkje op de website van MOS: daar vind je tonnen inspiratie. Ga ook eens door het aanbod van Duurzaam Educatiepunt, het expertisecentrum rond duurzaamheidseducatie van de Vlaamse overheid.
En voor klasuitstappen rond de thema’s natuur, cultuur, sport, diversiteit, veiligheid en arbeidsmarkt kan je terecht bij Klas Op Stap. Klas Op Stap ondersteunt leerkrachten bij het uitkiezen, organiseren en financieren van klasuitstappen op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Gebruik actieve werkvormen

Oefen (cognitieve) vaardigheden door middel van beweging of maak gebruik van actieve werkvormen. Enkele voorbeelden:

  • bouw beweging in tijdens de taalvakken d.m.v. expressie of een loopdictee;
  • laat je leerlingen bepaalde begrippen ervaren door ze zichtbaar te maken in de gymzaal of buiten op de speelplaats;
  • laat je inspireren door de bewegingsquiz;
  • laat groepjes rechtstaand aan een opdracht werken;
  • maak gebruik van een doorschuifsysteem in de organisatie van je les/​groepswerk;
  • koppel antwoorden aan een beweegopdracht (koppel ja-neenvragen aan rechtstaan of zitten).

Vital Schools ontwikkelde concreet materiaal (video’s en didactische fiches) voor het secundair onderwijs. Maar ook op KlasCement vind je heel wat voorbeelden.

Deze en nog meer informatie over bewegend leren, buiten leren of actieve werkvormen vind je op de website van MOEV. Neem zeker ook even de tijd om deze inspiratiesessies te bekijken:
Bewegingsvriendelijk lesgeven in de praktijk – GO! Atheneum Vijverbeek Asse’, Beter buiten. Wat je buiten leert, komt beter binnen’ en Vital Schools’.

Denk goed na over hoe je beweging gebruikt ter ondersteuning van het leren op basis van de leerinhouden en eindtermen die je moet bereiken.

Wat als

je je liet (ver)leiden door SWEEP

Laat je leiden door SWEEP — en ga alleen of met je collega’s de uitdaging aan. Onze SWEEP-BOXEN nemen je mee in ons verhaal en helpen je je doel te bereiken.

De BOXWat als… bewegen (graag) doet leren’ daagt je uit om beweging te integreren tijdens je lessen. Het gadget zorgt voor een verrassingseffect.

Maar… zelf creatief zijn mag. Nee, moét! Want onze actieboxen bevatten geen kant-en-klare materialen. Ze geven leerkrachten enkel inspiratie om hun gekozen thema zelf verder uit te werken en aan de slag te gaan met de informatie op onze website.

Vraag hier je gratis BOX aan

Jammer, te laat.… Deze box is al uitverkocht.Klaar om iets helemaal nieuw te ontdekken? Hou dan zeker deze pagina in de gaten!

Hoe je van SWEEP een echt succes kan maken?

Lees het hier!